لینک برنامه های سیمای خانواده - 32 قسمت

لينك٣٢ قسمت برنامه ي #دكتر_علي_صدرا در #سيماي_خانواده
 

قسمت اول : برای چه فرزند دار می شویم؟
https://www.aparat.com/v/hqcex

قسمت دوم: خانواده موفق
https://www.aparat.com/v/7qgX2

قسمت سوم: مهارت های ارتباط زوجین
https://www.aparat.com/v/aCV2N

قسمت چهارم: مدیریت خشم و استرس و داشتن آرامش
https://www.aparat.com/v/YAlZk

قسمت پنجم: هنر شاد زیستن
https://www.aparat.com/v/dLYhW

قسمت ششم: خوش اخلاقی
https://www.aparat.com/v/1Zmn4

قسمت هفتم: موانع شاد زیستن (کینه و حسد و ...)
https://www.aparat.com/v/lUf7q

قسمت هشتم: انواع شخصیت
https://www.aparat.com/v/Or8ok

قسمت نهم: مهارت مهرورزی
https://www.aparat.com/v/idfJg

قسمت دهم: گذشت به جا و نابه جا
https://www.aparat.com/v/hung7

قسمت یازدهم: تعریف تشویق و تنبیه
https://www.aparat.com/v/Qml64

قسمت دوازدهم: حریم خصوصی
https://www.aparat.com/v/BJ2x3

قسمت سیزدهم: تغییر پذیر بودن
https://www.aparat.com/v/b4kGE

قسمت چهاردهم: مدیریت خشم و استرس (2)
https://www.aparat.com/v/j8dxu

قسمت پانزدهم: کشمکش زندگی
https://www.aparat.com/v/CB8NO

قسمت شانزدهم: مهارت مهرورزی (2)
https://www.aparat.com/v/j1M3T

قسمت هفدهم: تعادل در محبت و روابط
https://www.aparat.com/v/BgRau

قسمت هجدهم: کشف نقطه ی خارش!
https://www.aparat.com/v/gLd8X

قسمت نوزدهم: سوهان زندگی چیست؟
https://www.aparat.com/v/NjL7G

قسمت بیستم: نقش بازی و سرگرمی در خانواده
https://www.aparat.com/v/FzWvp

قسمت بیست و یکم: نقش بازی و سرگرمی (2)
https://www.aparat.com/v/gZPaN

قسمت بیست و دوم: چرا همسرمان را دوست داریم؟
https://www.aparat.com/v/mlMtE

قسمت بیست و سوم: قانون کارما
https://www.aparat.com/v/6oQ4R

قسمت بیست و چهارم: مفهوم تربیت
https://www.aparat.com/v/5dyFm

قسمت بیست و پنجم: ارتباط موثر با نوجوان
https://www.aparat.com/v/hsO0t

قسمت بیست و ششم: ارزش و اهمیت بالای الگو بودن پدر و مادر
https://www.aparat.com/v/FY4kM

قسمت بیست و هفتم: مهارت های گفتاری
https://www.aparat.com/v/LgYJS

قسمت بیست و هشتم: استقلال گرایی نوجوان
https://www.aparat.com/v/3nItf

قسمت بیست و نهم: ارتباط کلامی با نوجوان
https://www.aparat.com/v/ygt06

قسمت سی ام: نقش موسیقی
https://www.aparat.com/v/tefJq

قسمت سی و یکم: اعتماد به نفس
https://www.aparat.com/v/NiIW4

قسمت سی و دوم: نقش ادب در زندگی اهل بیت (ع) https://www.aparat.com/v/SzhJu

براي دانلود يا تماشاي هر قسمت روي لينك ها بزنيد.

ارسال پیامک: