6 و 7. چکیده جلسات شهرداری منطقه 19

انتخاب همسر_کفویت_خانواده متعالی

6 و 7. چکیده جلسات شهرداری منطقه 19

22 تیر 1393

در ادامه ی مباحث خانواده متعالی استاد به تشریح نوع نگرش قرآن به همسران پرداختند که در ذیل به چکیده آن اشاره می کنیم.

1.همسران مایه آرامش هم هستند.

*وَ مِنْ آیاتهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِنْ أَنْفُسِکُمْ أًزواجاً ِلتسْکُنُوا إِلَیها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَّوَدةً وَ رَحْمَةً إنَّ فی ذلِکَ لایاتٍ لِقومٍ یَتَفَکَّرونَ* (روم-21)

«و از آیات و نشانه‏های خدا این است که از نوع خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدان ها آرام گیرید و میانتان رحمت و دوستی نهاد. آری، در این نعمت برای مردمی که می‏اندیشند، قطعاً نشانه‏هایی هست»

2.همسران مشابه لباس هم هستند.

*هُنَّ لِبَاسٌ لَّکُم وَ انتُم لِبَاسٌ لَّهُنَّ* (بقره-187)

«آنها جامه ستر و عفاف شما و شما نیز لباس عفت آنها»

1.لباس باید اندازه ی انسان باشد، زن و شوهر هم باید اندازه هم باشند (کفویت) به ویژه از نظر زیستی،روانی،فرهنگی،اجتماعی،اعتقادی و اقتصادی.

2. لباس، مانع آسیب است و ازدواج نیز مانع از گناه.

3. لباس، عیوب انسان را می پوشاند و آبرو را حفظ می کند. زن و شوهر نیز باید عیوب یکدیگر را بپوشانند و آبروی اجتماعی یکدیگر را حفظ کنند.

4.لباس، انسان را از گرما و سرما و...حفظ می کند. زوجین نیز باید در حوادث تلخ و شیرین و گرم و سرد زندگی، موجبات دلگرمی یکدیگر را مهیا کنند.

5.میان لباس و کسی که آن را پوشیده، رابطه تنگاتنگ و صمیمی است که بیگانه میان آن دو، راه ندارد، رابطه ی زوجین نیز باید چنین باشد، تا بیگانه ای به زندگی آنها راه نیابد و به اسرارشان پی برده و میان آنها فتنه گری کند.

6.اعضای بدن با لباس، در تماس است و لباس از تماس مستقیم آنها با بیرون مُمانعت می کند، زوجین نیز باید در همان ارتباط صمیمی زناشویی خویش تماس غریزی برقرار کنند.

7.انسان، پوشیدن لباس آلوده و وصله دار را خوش ندارد، در انتخاب همسر نیز باید چنین دقت هایی اِعمال کرد.

8. لباس، مایه ی آرامش انسان است و زن و شوهر نیز باید موجب آرامش یکدیگر باشند.

9. لباس، زینت انسان است و زن و شوهر نیز باید زینت یکدیگر باشند، چون با احترام بیشتری برخوردارن

 

بعد ازین اگر یادتان بود و باران گرفت

دعایی به حال بیابان کنید...