چکیده مطالب جلسه پنجم دانشگاه علمی کاربردی واحد 10

کار از دیدگاه استاد صدرا

چکیده مطالب جلسه پنجم دانشگاه علمی کاربردی واحد 10

25 تیر 1393

استاد در ادامه مطالب نهج البلاغه به بیان اهمیت کسب وکار ازدیدگاه قران وعترت ونهج البلاغه پرداختند.

در روایت داریم که اگر عبادت 70جزء داشته باشد بهترین ان کسب وکار حلال است.
در روایت داریم اگر عبادت 10جزء داشته باشد9جز ان کسب وکار حلال است.

 

1.قصه: علی (ع)حوالی 10صبح جوانی را دید که بیهوده در کوچه ها پرسه می زند با مهربانی و تعجب به او گفت چرا در محل عزتت نسیتی؟!

ان جوان عرض کرد یعنی کجا باید باشم؟ حضرت فرمودند:در محل کارت

از این قضیه معلوم میشود محل کار محل عزت است.

ضمن اینکه یکی از مهمترین موضوعات روان شناسی موثر روان شناسی شخصیت است(personality).از این قضیه در می یابیم علی (ع)بین شخصیت و کار رابطه ای ارگانیک می بیند.

2.قصه:

مدتی قبل تر حوالی 10صبح پلیسژاپن چند جوان را در پارک توبیخ میکند نه به جرم اینکه مواد توزیع می کردند یامزاحمتی داشته باشند بلکه به جرم اینکه در آن ساعت می بایست در محل کار خود حضور می داشتند ونداشتند.

3.قصه:

درویش از آذربایجان باب زهد از کتاب معراج سعادت ملااحمد نراقی را خوانده و خوشش آمده بود خواست که نویسنده را ببیند وقتی او را دید، دید که در حجره اش مشغول معامله است دلش به حال وی سوخت و خواست که او را با آداب سیر و سلوک و درویشی آشنا کند. به او پیشنهاد داد که با هم به سفر عتبات بروند.ملا احمد کرکره ی مغازه را پایین کشید و به راه افتاد...

*طنز: کسی صبح اول وقت بسم الله گفت و کرکره ی مغازه اش را بالا زد و دید دزد همه چیز را برده، کرکره را پایین کشید و گفت صدق الله علی العظیم.

ادامه قصه:

چند فرسخ آن طرف تر کنار چشمه ای درویش یادش افتاد کشکول و تبر زین اش را در حجره جا گذاشته و خواست که برگردد هنگام برگشتن درویش کشکول و تبر زینش را برداشت و خواست که مجدد به صفر ادامه دهند،ملا احمد گفت من دیگر با شما به سفر نمی آیم تفاوت من با شما در این است که من به راحتی از اینهمه دارایی دل کندم ولی تو از کشکول و تبر زینت نتوانستی دل بکنی.

الگوی ایده آل ان عملی برای نسل هر عصری هستند.

 

همچنین استاد در حاشیه مطالب به این 2حدیث از امام حسین (ع)پرداختند.

_ در زیارت عاشورامی خوانیم : *اللهم ارزقنا شفاعة الحسین یوم الورود*

کسی از امام حسین (ع) فرمود چه کسانی مشمول شفاعت شما میشود: حضرت فرموند کسانی که شباهت داشته باشند. ان فرد پرسیدند چه کسانی به شما شباهت دارند؟ حضرت به تفسیل پاسخ فرمودند:از میان عموم کسانی به ما شبیه اند که درشخصیت انها کینه، خیانت وفریب نباشد.

و از میان کسب وکار انانی به ما شباهت دارند که در معاملاتشان دروغ، قسم وچانه زنی نباشد.