نمونه سوالات درس نهج البلاغه ترم 93-94

استاد علی صدرا نمونه سوال

نمونه سوالات درس نهج البلاغه ترم 93-94

10 خرداد 1394

نمونه سوال درس نهج البلاغه

 

1- معنای نهج البلاغه چیست ؟

2- سه بخش اصلی نهج البلاغه را نام ببرید ؟

3- خطبه ی متقیان را به اختصار توضیح دهید ؟

4- اولین ویژگی متقیان چیست ؟

5- انواع  تقوا را  ذکر کنید  ؟

6-   یقین به چند دسته تقسیم می شود ؟

7- اصول درست سخن گفتن چیست  ؟

8- عناصر سازنده ی دعوا و بگو مگو را نام ببرید ؟

9- خطبه ی شقشقیه را به اختصار توضیح دهید ؟

10- نامه ی امام علی (ع)  به مالک اشتر را به اختصار توضیح دهید  ؟

11- نامه ی امام علی (ع) به  امام حسن (ع) را  توضیح دهید ؟

12 – سه موردی را که حضرت زهرا (س) از دنیای ما انتخاب کردند را نام ببرید؟

13- کاظم به چه معناست و این لقب را چه کسی به حضرت نسبت داده است ؟

14- بنا بر حدیثی از امام جواد (ع) سه چیز را که سبب جلب محبت می شود نام ببرید ؟

15- سه مرحله ی توبه را ذکر کنید؟

16- بنابر فرمایش امام علی (ع) عاجز ترین مردم چه کسی است ؟

17- دلالیل از دست دادن دوست کدام اند ؟

18- اصول دوستی را  توضیح دهید ؟

19- ویژگی های سلبی دوست خوب را از نظر امام علی (ع) توضیح دهید ؟

20- ویژگی های ایجابی دوست خوب را از نظر امام علی (ع) توضیح دهید ؟

21- بر اساس دعای ندبه تکالیف منجی موعود چیست ؟

22- چهار مورد از تکالیف منتظران منجی موعود را نام ببرید ؟

 

بعد از این

       اگر یادتان بود و 

                     باران گرفت

                                  دعایی به حال بیابان کنید .