فرمول صدا و منطق

دکتر علی صدرا

فرمول صدا و منطق

01 مرداد 1397
  • چقدر از دعواهاي ما با همسر و فرزندمان و يا اطرافيانمان به خاطر بلند بودن صداي ما و يا صداي طرف مقابل بوده؟

چقدر از حرف هاي منطقي و به حق، به علت صداي بلند هيچگاه شنيده نشد؟
"بيـاموزيم، منـطـقمـان بلنـدتر از صـدايمان باشد."
وقتي صدا بلندتر باشد شخص مقابل تنها مكانيزم دفاعي خواهد داشت، كه در دو حالت خودش را نشان ميدهد.
اگر فرد ضعيف تر باشد سكوت ميكند و ترس از صحبت خواهد داشت.
اگر در موضع مساوي و يا بالاتر باشد او هم صدايش را متقابلا بالا خواهد برد.
راه درست چيست؟
آرامـش آرامـش آرامـش
همان اندازه كه وقت صرف لجبازي، به كرسي نشاندن حرف مان، كوتاه نيامدن، پس زدن طرف مقابل، داد و بيداد، تهديد و ... مي كنيم را صرف جايگزين كردن آرامش به جاي تنش كنيم!
ما تشديد كننده ي ناآرامي نباشيم!
در عصر ارتباطات زندگي مي كنيم اما متاسفانه پرخاشگري زياد و صبوري كم شده ! صحبت به نرمي، مهرباني كم شده.
حوصله ي توضيحي مادرانه و پدرانه به فرزندمان را نداريم!
حوصله ي صحبت منطقي و مهربانانه با همسرمان را نداريم!
صدا بالا برود دل ها از هم دور مي شود!
بارها گفته ام باز هم مي گويم:
بگذاريم عزيزانمان، اطرافيانمان ما را به اخلاق بشناسند! به كسي كه در كنارش آرامش دارند...