شاعر جانباز کشورمان

شاعر جانباز کشورمان

27 بهمن 1393

رضا احمدی فرزند قربان علی در اول دی ماه سال 1347 در تهران چشم به جهان گشود.

وی در سال 65 از پایگاه هفتادو دو تن به عنوان نیروی بسیجی و با ماموریت درون شهری به سمت میدان آزادی حرکت می کرد که با بمب باران هوایی مواجه می شوn و ترکش به ایشان اصابت می کند.

rقریب به یک سال است که وی قریحه ی شعر سرایی خود را می آزماید و هم اکنون در شهرداری منطقه 19 مشغول به کار می باشد.

اشعار این جانباز گرانقدر کشورمان را می توانید در زیر دانلود نمایید.

شماره تماس اقای رضا احمدی: 09117546505