زندگی نزیسته ی پدرو مادرها

دکتر علی صدرا

زندگی نزیسته ی پدرو مادرها

20 اردیبهشت 1396

شاید وقت آن رسیده که بپذیریم،

زمانی که از فرزندمان می خواهیم مثلا دکتر شود و یا زمان انتخاب رشته حتما مهندسی انتخاب کند و ...

به این دلیل است که خودمان آرزو داشتیم دکتر و مهندس و ... شویم

اما نشدیم و حالا میخواهیم با فرزندمان به آرزوهایمان برسیم!

 .....

(قسمتی از متن زندگی نزیسته ی پدر و مادرها)

چاپ شده در مجله ی دیدار ماه

جهت دریافت فایل این مطلب روی کلمه ی " دانلود" در زیر بزنید: