جزوه ی درس تفسیر و نهج البلاغه

استاد علی  صدرا جزوه نهج البلاغه

جزوه ی درس تفسیر و نهج البلاغه

06 خرداد 1394

جزوه ی 11 جلسه

 

سوالات پایان ترم از همین جزوه طراحی خواهد شد .