تست هوش شماره یک

استاد علی صدرا تست هوش و شخصیت

تست هوش شماره یک

16 دی 1393

 

 

 

دیدگاه‌ها

جواب به سئال فکر میکنم 2 باشه
دلیل ردیف اول 5=8-13 به صورت زیگ زاگ 10=6-16 و 15=4-19 و در نهایت 20= جای خالی -22 که جواب دو هست