اهمیت شیر مادر

دکتر علی صدرا

اهمیت شیر مادر

23 تیر 1397

از شير مادر غافل نباشيم!
مادر علاوه بر شير، شخصيت هم به فرزندش انتقال مي دهد.
اگر مادر به هنگام شيردهي استرس داشته باشد، به او استرس انتقال ميدهد،

اگر اميد و ارامش داشته باشد هم هنگام شيردهي به فرزندش انتقال ميدهد.
بسياري از دل دردها و بي قراري هاي فرزندان بعد از شيردهي به همين دليل هست

كه مادر با استرس و تنش و يا حتي ترس شيرداده!
نه اينكه تمام شخصيت فرزند تنها با شيردهي مادر شكل بگيرد خير!

اما بسترساز بسياري از شكل گيري هاي شخصيت در بزرگسالي كودك خواهد بود.
يادمان باشد تمامي مراحل زندگي فرزندمان مهارت ها و اصول خود را مي طلبد.
پدران در اين لحظات حساس از نقش خودشان غافل نباشند! امنيت و ارامش و شادابي مادران

درصد زيادي به همسرانشان بستگي دارد.
بيش از ٥٠٪‏ رشد هوشي كودكان در پنج سال اول زندگي رقم ميخورد.
از هر صد دختر و پسر تيزهوشي كه داريم ٩٠ تاي آن ها از شير مادر تغذيه كردند.
كتاب از كتابمان نيفتد!
كتـــاب كتـــاب كتـــاب!