درباره استاد

استاد علی صدرا در ششم فروردین 1351 ه.ش از موهبت هستی بهره مند گردید.

ایشان بیشتر روزگار نوجوانی و جوانی اش را صرف پژوهش و آموزش در زمینه های علوم انسانی، علوم دینی، علوم تربیتی ،امور فرهنگی، روانشناسی ،مهارت های زندگی ،به ویژه خانواده و... نموده است.